seperator-krotki

Proboszcz:
ks. Czesław Haus

Kancelaria parafialna:
czynna w dni powszednie
9.00-11.00, 16.00-18.00
czynna w soboty 
9.00-10.00
nieczynna w niedziele i święta

TELEFON DYŻURNY
(14) 62 77 333
(14) 655 95 95
(14) 655 96 96
(do chorego w nocy) 
514-567-790

Księża obecnie pracujący w parfii

PROBOSZCZ:

ks._ProboszczKs. mgr Czesław Haus

Urodzony 3 października 1960 r. w Brzesku. Pochodzi z parafii Tropie. Studia teologiczne ukończył w Tarnowie w roku 1985.

Wikariusz parafii:

 • Pustków Osiedle,
 • Dębica.

Misjonarz w Peru Huando (diec. Huancavelica) i Lima (Archidiec. Limańska) (1993 – 2006).

Proboszcz:

 • Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Zaborowie (2006 – 2009).
 • Parafii  pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnowie (od 15 sierpnia 2009 roku – obecnie).
Opiekun: "Serduszkowa”, Orkiestry Tarnowskiej Miłosierdzia Bożego, animator Zespółu Muzycznego "Esperanza", wspólnoty modlitewnej "Faustinum", Grupy Misyjnej oraz duszpasterz Prawników. 
WIKARIUSZE:

 

ks._BogusawKs. mgr Bogusław Soleński - senior konwentu kapłańskiego

Urodzony 3 listopada 1966 r w Kolbuszowej. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył obroną pracy magisterskiej z zakresu teologii moralnej "Wzór osobowy kapłana na podstawie publikacji Homo Dei". Święcenie kapłańskie przyjął w 1991 r. w Tarnowie.

Wikariusz w parafii:

 • Lipnica Murowana (1991-1995)
 • Mielec MBNP (1995-2000)
 • Limanowa MB Bolesnej (2000-2005)
 • Dębica Miłosierdzie Boże (2005-2010)
 • Lewniowa (2010-2011)
 • Tarnów Miłosierdzie Boże (2011- obecnie)

Katecheta w Szkole Podstawowej nr 18 w Tarnowie, opiekun wspólnoty "Rodzina Radi, Ministrantów, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Chóru Parafialnego, odpowiedzialny za przygotowanie dzieci do przyjęcia I Komunii św.

 

ks._ArturKs. mgr Artur Urban

Urodzony 17 lipca 1971 r. w Pilźnie. Pochodzi z Parafi w Nagawczynie. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył obroną pracy magisterskiej z zakresu psychologii "Współczesne formy psychoterapii i poradnictwa". Święcenie kapłańskie przyjął w 1998 r. w Tarnowie. Odbył studia podyplomowe na KUL-u na kierunku Psychoterapii i Poradnictwa z Elementami Psychiatrii.
Wikariusz w parafii:

 • Narodzenia NMP w Borzęcinie Górnym (1998-2000)
 • Miłosierdzia Bożego w Tarnowie (2000 - obecnie).

Katecheta w Gimnazjum nr 2 w Tarnowie, animator ADPC, moderator internetowej strony parafialnej, odpowiedzialny za pielgrzymki organizowane przez parafię, odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży gimnazjalnej do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, psychoterapeuta w Poradni Specjalistycznej ARKA w Tarnowie, dyżurny Telefonu Zaufania, prezes Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" w Tarnowie.

 

 


ks._KrzysztofKs. mgr Krzysztof Szkarłat

Urodzony 16 czerwca 1973 r. w Łososinie Dolnej. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył obroną pracy magisterskiej z zakresu teologii misji "Nowa Ewangelizacja i Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci w Kościele lokalnym". Święcenie kapłańskie przyjął w 1998 r. w Tarnowie.

Wikariusz w parafii:

 • Trzciana k/ Bochni (1998-2001)
 • Bolesław (2001 - 2005)
 • Dębica - św. Krzyż (2005-2010)
 • Tarnów – Miłosierdzie Boże (2010 – obecnie)

Katecheta w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie, opiekun LSO (lektorzy), parafialnego oddziału Caritas, Róż Żywego Różańca i Róż Misyjnych.

 


ks._Rafal

Ks. mgr Rafał Łukasik

Urodzony 15 października 1976 r. w Krakowie. Pochodzi z Parafii Trzciana k/Bochni. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył obroną pracy magisterskiej z zakresu psychologii "Autyzm wczesnodziecięcy – opis zjawiska, formy pomocy dla dzieci i rodziców". Święcenie kapłańskie przyjął w 2001 r. w Tarnowie. Odbył studia magisterskie z oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Wikariusz w parafii:

 • Trójcy Przenajświętszej w Zabawie (2001 - 2004)
 • Matki Bożej Królowej Polski w Tarnowie – Mościcach (2004 -2005)
 • Miłosierdzia Bożego w Tarnowie (2010 – obecnie)

Katecheta w SOSW  i w Ośrodku Poprawczymw Tarnowie, opiekun Młodzieżowej Grupy Apostolskiej i DSM, duszpasterz drużyny harcerskiej, animator Katechetów świeckich uczących w szkołach naszej parafii, odpowiedzialny za dekorację i wystrój naszej świątyni.

 

Lukasz_Kicka_1Ks. mgr Łukasz Kicka

Urodzony 28 marca 1978 r. w Bochni. Pochodzi z parafii Okulice. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył obroną pracy magisterskiej z zakresu teologii dogmatycznej pt. "Jezus Chrystus jedyny Zbawiciel świata w świetle deklaracji Dominus Jesus". Święcenie kapłańskie przyjął w 2004 r. w Tarnowie.
Wikariusz w parafii:

 • NMP Królowej Polski w Tarnowie – Mościcach (2004-2007)
 • MB Niepokalanej w Nowym Sączu (2007 – 2012)
 • Miłosierdzie Boże w Tarnowie (2012 – obecnie)

Katecheta w Szkole Gimnazjum nr 11 w Tarnowie, animator młodzieży MGA, Akcji Katolickiej, Scholi Dziecięcej, redaktor gazety Głos Miłosierdzia, odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży do sakraemntu bierzmowania, opiekun duchowy Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego HESED Tarnów. Jego największą pasją jest sport.