seperator-krotki

Proboszcz:
ks. Czesław Haus

Kancelaria parafialna:
czynna w dni powszednie
9.00-11.00, 16.00-18.00
czynna w soboty 
9.00-10.00
nieczynna w niedziele i święta

TELEFON DYŻURNY
(14) 62 77 333
(14) 655 95 95
(14) 655 96 96
(do chorego w nocy) 
514-567-790

Księża obecnie pracujący w parfii

PROBOSZCZ:

ks._ProboszczKs. mgr Czesław Haus

Urodzony 3 października 1960 r. w Brzesku. Pochodzi z parafii Tropie. Studia teologiczne ukończył w Tarnowie w roku 1985.

Wikariusz parafii:

 • Pustków Osiedle,
 • Dębica.

Misjonarz w Peru Huando (diec. Huancavelica) i Lima (Archidiec. Limańska) (1993 – 2006).

Proboszcz:

 • Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Zaborowie (2006 – 2009).
 • Parafii  pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnowie (od 15 sierpnia 2009 roku – obecnie).

Opiekun: "Serduszkowa”, Orkiestry Tarnowskiej Miłosierdzia Bożego, animator Zespółu Muzycznego "Esperanza", wspólnoty modlitewnej "Faustinum", Grupy Misyjnej oraz duszpasterz Prawników. 


WIKARIUSZE:

 

ks._BogusawKs. mgr Bogusław Soleński - senior konwentu kapłańskiego

Urodzony 3 listopada 1966 r w Kolbuszowej. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył obroną pracy magisterskiej z zakresu teologii moralnej "Wzór osobowy kapłana na podstawie publikacji Homo Dei". Święcenie kapłańskie przyjął w 1991 r. w Tarnowie.
 

Wikariusz w parafii:

 • Lipnica Murowana (1991-1995)
 • Mielec MBNP (1995-2000)
 • Limanowa MB Bolesnej (2000-2005)
 • Dębica Miłosierdzie Boże (2005-2010)
 • Lewniowa (2010-2011)
 • Tarnów Miłosierdzie Boże (2011- obecnie)

Katecheta w Szkole Podstawowej nr 18 w Tarnowie, opiekun wspólnoty "Rodzina Radi, Ministrantów, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Chóru Parafialnego, odpowiedzialny za przygotowanie dzieci do przyjęcia I Komunii św.

 

ks._ArturKs. mgr Rafał Łukasik

Urodzony 15 października 1976 r. w Krakowie. Pochodzi z Parafii Trzciana k/Bochni. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył obroną pracy magisterskiej z zakresu psychologii "Autyzm wczesnodziecięcy – opis zjawiska, formy pomocy dla dzieci i rodziców". Święcenie kapłańskie przyjął w 2001 r. w Tarnowie. Odbył studia magisterskie z oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
Wikariusz w parafii:

 • Trójcy Przenajświętszej w Zabawie (2001 - 2004)
 • Matki Bożej Królowej Polski w Tarnowie – Mościcach (2004 -2005)
 • Miłosierdzia Bożego w Tarnowie (2010 – obecnie)

Katecheta w SOSW  i w Ośrodku Poprawczymw Tarnowie, opiekun Młodzieżowej Grupy Apostolskiej i DSM, duszpasterz drużyny harcerskiej, animator Katechetów świeckich uczących w szkołach naszej parafii, odpowiedzialny za dekorację i wystrój naszej świątyni.

 

 


ks.ŁukaszKs. mgr Łukasz Kicka

Urodzony 28 marca 1978 r. w Bochni. Pochodzi z parafii Okulice. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył obroną pracy magisterskiej z zakresu teologii dogmatycznej pt. "Jezus Chrystus jedyny Zbawiciel świata w świetle deklaracji Dominus Jesus". Święcenie kapłańskie przyjął w 2004 r. w Tarnowie.
 

Wikariusz w parafii:

 • NMP Królowej Polski w Tarnowie – Mościcach (2004-2007)
 • MB Niepokalanej w Nowym Sączu (2007 – 2012)
 • Miłosierdzie Boże w Tarnowie (2012 – obecnie)

Katecheta w Szkole Gimnazjum nr 11 w Tarnowie, animator młodzieży MGA, Akcji Katolickiej, Scholi Dziecięcej, redaktor gazety Głos Miłosierdzia, odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży do sakraemntu bierzmowania, opiekun duchowy Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego HESED Tarnów. Jego największą pasją jest sport.

 

 

ks.Piotr

Ks. mgr Piotr Wawrzyniak

Urodzony 24 września 1969 r. w Mielcu. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył obroną pracy magisterskiej z zakresu teologii moralnej "Obraz etosu narodu polskiego w publikacjach ks. Stanisława Witka". Święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r. w Tarnowie.

Wikariusz w parafii:

 • Straszęcin (1998 – 2001)
 • Wierzchosławice (2001 – 2005)
 • Tarnów – bł. Karolina (2005 – 2008)
 • Otfinów (2008 – 2009)
 • Jodłowa (2009 – 2014)
 • Tarnów – Miłosierdzie Boże (2014 – obecnie)

Katecheta w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie, opiekun LSO (lektorzy), Dziewczęcej Służby Maryjnej, Róż Żywego Różańca i Róż Misyjnych

 

 

Lukasz_Kicka_1Ks. mgr Tomasz Piecuch

Urodzony 20 lutego 1980 roku w Gorlicach. Pochodzi z Parafii Staszkówka. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył obroną pracy magisterskiej z zakresu teologii fundamentalnej "Pascha Jezusa Chrystusa w teologii fundamentalnej i w misji Kościoła". Święcenia kapłańskie przyjął w 2007 r. w Tarnowie.
Wikariusz w parafii:

 • Smęgorzów (2007-2008)
 • Podegrodzie (2008-2014)
 • Tarnów Miłosierdzie Boże (2014 - obecnie)

Katecheta w Gimnazjum nr 2 w Tarnowie, opiekun Scholi Dziecięcej, LSO – Ministranci.